Je to například dobrá pověst podniku, bonita zákazníků, kvalita personálu, výhoda polohy nebo odbytové sítě či úroveň organizace. Je to vlastně částka, která je rozdílem mezi účetním oceněním podniku a…
Continue Reading