Exekuce na plat je dosti citelným zásahem do finanční svobody dlužníka, ovšem v každém případě platí, že není neoprávněný. Jestliže by dlužník zaplatil své dluhy včas, nemusel by samozřejmě být takto omezován.

V okamžiku, kdy si zaměstnavatel převezme exekuční příkaz na přikázání pohledávky ze mzdy, je povinen svému zaměstnanci strhávat z každé výplaty určitou část mzdy. Na výplatní pásce dlužníka se tak objeví kolonka „exekuce“ s příslušnou částkou. Exekuční příkaz se zasílá právě zaměstnavateli. Konkrétní částka se pak vypočítává z čisté mzdy a činí 1/3 platu. Jestliže jde o přednostní pohledávku, jsou strhávány dvě třetiny platu. Jak se tato položka vypočítává bychom našli v exekučním řádu a stanoví ji exekuční úřad.

Exekuci na plat může nařídit buď konkrétní exekutor, soud nebo finanční úřad. Mimo exekuci na plat můžou tyto orgány také podniknout zablokování účtu dotyčného dlužníka, a to do výše dlužné částky. Co se týká konkrétních exekutorů, ti musejí být sdruženi v Exekutorské komoře a mít propůjčené razítko se státním znakem. Nejdříve samozřejmě musí okresní soud vydat usnesení, na základě kterého pak může exekuční úřad vydat příkaz přikázáním pohledávky ze mzdy. Délka exekuce na plat není nijak časově omezená a většinou skončí až tehdy, je-li dluh vyrovnán a splacen.

Stává se také, že se sejde více exekučních příkazů na přikázání pohledávky ze mzdy, a to na stejného zaměstnance, tedy i pro stejného zaměstnavatele. V takovém případě vždy rozhoduje datum přijetí. V případě, že má více exekucí stejné datum, musí se provádět současně. Pokud ale částka nepostačuje k jejich naplnění, hradí se částka poměrně.

Ukončení exekuce na plat probíhá většinou tak, že je zaměstnavateli zasláno oznámení a žádost o ukončení strhávání exekuční částky ze mzdy. Pokud zaměstnavatel sám vysráží dlužnou částku, je povinen to oznámit exekutorskému úřadu.
Exekuce na plat může být také ukončena samotným exekutorem, který se domluvil s dlužníkem na splácení adekvátních splátek z dlužné částky apod.
Další z možností ukončení exekuce je úplně vymožení dlužné částky.Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 65 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup
http://investicechytre.cz/wp-content/uploads/2017/02/21188809_m.jpghttp://investicechytre.cz/wp-content/uploads/2017/02/21188809_m-150x150.jpgFrantišek RákocziDluhyOsobní financedluhy,exekucevar sklikData = { elm: 'sklikReklama_73980', zoneId: '73980', w: 300, h: 250 }; Exekuce na plat je dosti citelným zásahem do finanční svobody dlužníka, ovšem v každém případě platí, že není neoprávněný. Jestliže by dlužník zaplatil své dluhy včas, nemusel by samozřejmě být takto omezován. V okamžiku, kdy si zaměstnavatel převezme...| peníze s rozumem