LEASING

– leasing můžeme z pohledu majetkoprávních vztahů rozdělit na:

a) finanční leasing

b) operativní leasing

c) zpětný leasing

Finanční leasing

nejvyužívanější forma financování

– nabízen desítkami leasingových společností

– založen na principu dlouhodobého pronájmu předmětu upraveného smlouvou

– doporučovaný při financování vozidel ( i soukromé a firemní vozy)

– nezřídka financuje strojní a výrobní zařízení nebo nemovitost

– většinou zahrnuto i havarijní pojištění, povinné ručení

– nechá-li si klient uzavřít pojištění předmětu prostřednictvím leasingové společnosti, vyjde jej to levněji, než kdyby tuto situaci řešil individuálně

Operativní leasing

– obchodní vztah mezi leasingovou společností a nájemcem

– časově ohraničený pronájem prostředků, nemusí být uskutečněna koupě

– délka pronájmu není omezena ( většinou 1 – 4 roky)

– leasingová společnost za klienta vyřídí: nákup, přihlášení, povinné ručení a havarijní pojištění vozu,

nezbytné poplatky ( dálniční známka, ..), vystavění karty na pohonné hmoty, pravidelný servis, výměna pneumatik.

– po ukončení pronajímací doby zůstává předmět ve vlastnictví pronajímatele

– všechna rizika s provozováním a vlastnictvím nese pronajímatel

– výhodnější pro právnické osoby než pro osoby fyzické

Zpětný leasing

– podstata zpětného leasingu spočívá v odkoupení předmětu, který je již společností evidován a v jeho následném splácení

– specifický produkt, v němž hraje hlavní roli změna majetkových práv k předmětu leasingu

– Vy jako majitel předmětu leasingu “ prodáte “ předmět leasingové společnosti a následně uzavřete smlouvu na tento předmět. Tím získáte hotovost, která může být použita např. pro rozvoj Vašeho podnikání. Cenu předmětu určuje soudní znalecký posudek.

předmětem může být automobil, výrobní zařízení, stroje apod.

– zařízení mohou být nová či zánovní

výhodami zpětného leasingu je rychlé získání finančních prostředků a daňové výhody, které leasing nabízí.


Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 65 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup
administratorLEASING - leasing můžeme z pohledu majetkoprávních vztahů rozdělit na: a) finanční leasing b) operativní leasingc) zpětný leasingFinanční leasing- nejvyužívanější forma financování - nabízen desítkami leasingových společností - založen na principu dlouhodobého pronájmu předmětu upraveného smlouvou - doporučovaný při financování vozidel ( i soukromé a firemní vozy) - nezřídka...| peníze s rozumem