Forfaitingem se rozumí odkup bezpečně zajištěných střednědobých nebo dlouhodobých exportních pohledávek splatných v budoucnosti bankou nebo specializovanou finanční institucí (forfaiterem) bez postihu na původního věřitele (vývozce).

Na rozdíl od factoringu je vedle doby splatnosti a ručení rozdíl také v tom, že v praxi se forfaitují zpravidla jednotlivé pohledávky.

Podmínky odkupovaných pohledávek:
• zaměření na zahraniční obchod
• splatnost delší než 90 dnů
• financování nominálně vyšších pohledávek
• transakce musejí být zajištěné směnkou nebo bankovní zárukou
• forfaitují se zpravidla jednotlivé pohledávky

Proces forfaitingu začíná uzavřením dohody mezi forfaiterem a dodavatelem. Tyto strany určí konkrétní pohledávku, veškeré náklady, nutnou dokumentaci a termín realizace. Poté prodávající dodá zboží zahraničnímu odběrateli a postoupí pohledávku forfaitingové organizaci. Dalším krokem je úhrada úhrada určené finanční částky (hodnota pohledávky snížená o náklady forfaitingu) od forfaitera na účet dodavatele. Ke dni splatnosti pak forfaitingová společnost inkasuje nominální hodnotu pohledávky přímo od odběratele, respektive od jeho banky. Pokud se tak nestane, vystupuje jako věřitel  a zajišťuje upomínky a další postup vedoucí k soudnímu vymáhání.

Nejdůležitější výhody forfaitingu jsou :
• Okamžitý přístup k hotovosti.
• Díky této službě vyloučíme rizika spojená se zákazníkem, jeho teritoriem a riziko změny měnového kurzu.
• Jedná se o flexibilní službu, díky které můžeme odkoupit vše, ale také například jednu službu
• U  finančního forfaitingu je možné prostřednictvím emise vlastních směnek získat prostředky na profinancování exportních kontraktů, stejně jako prostředky na profinancování provozu.Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 65 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup
http://investicechytre.cz/wp-content/uploads/2017/02/forfaiting.jpghttp://investicechytre.cz/wp-content/uploads/2017/02/forfaiting-150x150.jpgJosef ŠoupalSlovníkcash flow,kapitál,mezinárodní obchodvar sklikData = { elm: 'sklikReklama_73982', zoneId: '73982', w: 468, h: 60 }; Forfaitingem se rozumí odkup bezpečně zajištěných střednědobých nebo dlouhodobých exportních pohledávek splatných v budoucnosti bankou nebo specializovanou finanční institucí (forfaiterem) bez postihu na původního věřitele (vývozce). Na rozdíl od factoringu je vedle doby splatnosti a ručení rozdíl také...| peníze s rozumem