Je to například dobrá pověst podniku, bonita zákazníků, kvalita personálu, výhoda polohy nebo odbytové sítě či úroveň organizace. Je to vlastně částka, která je rozdílem mezi účetním oceněním podniku a tržním oceněním podniku.


Goodwill můžeme vztahovat také k výrobku, k poskytovaným službám apod. Ocenění nehmotných hodnot obsažených v goodwillu je dost subjektivní. Opakem je badwill (záporný goodwill), který dostaneme jestliže je zaplacená částka po odečtení dluhů menší než je hodnota majetku podniku.

Můžeme rozlišit mezi goodwill původní a odvozený. Původní goodwill je v podniku po čase vytvořen, je těžko ocenitelný a nesmí být aktivován, odvozený máme při získání podniku za úplatu. Prostřednictvím koupě či vkladu podniku, popř. v rámci přeměny společnosti, může být hodnota odvozeného goodwillu zjištěna a může být oživen do rozvahy. Goodwill je v podstatě výsledek delšího působení podniku na trhu, ukazuje dopady vynaložených nákladů na tvorbu jména firmy a také na jiné možnosti, které by vedly k tvorbě  celkového povědomí o podniku a jejo aktivitách.

Odráží postavení firmy na trhu, kvalitu jí vytvářené produkce, tradici a renomé v očích hlavních podnikových zákazníků. Vytvoření goodwillu je předpokládáno u výrobků jak jejich dobrou jakostí, tak jejich vysokou technickou nebo uměleckou úroveň, vnější vzezření a jiné vlastnosti, které vedou na trhu k získání obliby u zákazníků. Tohoto postavení firmy si tedy skutečně zpravidla vyžaduje delší dobu a velké úsilí i po stránce reklamní a komerční.

Typickými goodwilly jsou třeba luxusní značky nebo firmy jejichž úspěch je krom samotné kvality produkce založen právě na jejich přidané hodnotě nebo značce. Komu z toho vyšel například Apple, tak se nemýlí.Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 65 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup
http://investicechytre.cz/wp-content/uploads/2017/02/hodnota.jpghttp://investicechytre.cz/wp-content/uploads/2017/02/hodnota-150x150.jpgJosef ŠoupalPodnikáníSlovníkpodnikání,pojmy,slovníčekJe to například dobrá pověst podniku, bonita zákazníků, kvalita personálu, výhoda polohy nebo odbytové sítě či úroveň organizace. Je to vlastně částka, která je rozdílem mezi účetním oceněním podniku a tržním oceněním podniku. var sklikData = { elm: 'sklikReklama_73980', zoneId: '73980', w: 300, h: 250 }; Goodwill můžeme vztahovat také k...| peníze s rozumem