Relativně velké množství studentů vysokých škol, zájem o
dálkové studium při zaměstnání, kurzy a školení by mohly být jistým potvrzením,
že investovat do vzdělání se pravděpodobně vyplatí, ovšem zástupy nových a
nových žadatelů o zaměstnání, stojících ve frontě na úřadech práce a třímající
v ruce vysokoškolský diplom tyto domněnky naopak vyvracejí. Jak tomu je
doopravdy?

Vzdělání =
nutnost?

Dá se říci, že
kvůli konkurenceschopnosti jedince na současném pracovním trhu, kvůli národní i
mezinárodní ekonomice, technologiím,…je nutné se vzdělávat. Svět se
neustále vyvíjí, a tak, pokud člověk hodlá najít práci, musí se vlastně
vzdělávat neustále, mít přehled když ne všeobecný, tak alespoň v oboru,
v němž hodlá uspět. Mějme ale v potaz, že „vzdělání“ je široký pojem…

Získat diplom
není všechno!

Zejm.
v poslední době vzniká velké množství soukromých škol či institucí,
poskytujících vzdělávací kurzy a školení, nemluvě o státních vysokých školách,
které většinou navyšují počet studijních míst. Získat ale vysokoškolský diplom,
certifikát či jiná osvědčení o vzdělání, ale neznamená úspěch na trhu práce!
Mnohdy ani nesvědčí o tom, že jste příslušného vzdělání v konkrétním oboru
dosáhli a jste schopni vykonávat pracovní činnost v té které konkrétní
pozici.

Investice do schopností

Východiskem a řešením je investovat do svých vlastních
schopností, popř. je dále rozvíjet a zdokonalovat se v nich. Ideální je
investovat nejen do teoretických poznatků, ale i do těch praktických. Pokud se
ještě navíc zaměříte na obor, který je současném trhu žádaný, pak máte vyhráno!
Investovat čas, peníze a síly do toho, co vás baví a jste v tom dobří vám
totiž ještě nezaručí, že ve svém oboru uspějete na trhu práce. Proto je
třeba naslouchat nejen svým zálibám a schopnostem, ale také požadavkům trhu!

Umět se prodat

Umět se prodat je v konečném důsledku jedním
z nejpodstatnějších hledisek pro to získat práci. V jistém slova
smyslu vám tuto schopnost dává vzdělávání se. Právě během studií si osvojíte
flexibilní myšlení, nabudete sebedůvěry a pak se vám vaše schopnosti budou lépe
prodávat!

Investice do vzdělání se tedy bezesporu vyplatí, obzvláště v současné době, kdy zaměstnavatelé kladou na zaměstance či potenciální uchazeče o zaměstnání stále větší nároky a konkurence je skutečně veliká. Není ale vhodné vrhat se bezhlavě do každého kurzu  a školení! Je třeba rozumně uvažovat, jaká investice se vám skutečně vyplatí!


Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 65 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup
administratorRelativně velké množství studentů vysokých škol, zájem o dálkové studium při zaměstnání, kurzy a školení by mohly být jistým potvrzením, že investovat do vzdělání se pravděpodobně vyplatí, ovšem zástupy nových a nových žadatelů o zaměstnání, stojících ve frontě na úřadech práce a třímající v ruce vysokoškolský diplom tyto domněnky naopak vyvracejí. Jak tomu je doopravdy?Vzdělání...| peníze s rozumem