Zlato jako uchovatel hodnoty


Zlato již v minulosti sloužilo jako platidlo a uchovatel hodnoty peněz. Lidé si jej oblíbili díky jeho skvělým vlastnostem a zůstalo populární až dodnes. Osoby, kteří mají dostatek finančních rezerv je investují do zlata, aby si tak v případě finanční krize zajistili budoucnost. Předpokládá se, hodnota zlata nebude markantně kolísat a v případě obrovské inflace tak jeho majitel nebude tratit. Zlato jakožto finanční rezervu si uchovávají také centrální banky.

Zlato je aktivum a to jak hmotné, tak likvidní. Má skvělé vlastnosti a proto je jako investice ideální. Má vysokou hustotu a hodnotu a jeho uchovávání a přemisťování je vskutku snadné. Některé kovy jsou sice těžší než zlato, jsou však také levnější.

S investičním zlatem se obchoduje jak fyzicky, tak po internetu. Můžete se tedy stát vlastníkem zlatých cihel, které si uskladníte u sebe doma či certifikátu, který slouží jako osvědčení, že jste elektronicky zakoupili virtuální zlato třeba na druhé straně zeměkoule. Mnoho lidí věří, že se současný finanční systém zhroutí a proto nakupují zlato ve velkém. Investiční zlato je osvobozeno od DPH a mnoho lidí toho využívá a investuje do zlata velmi vysoké částky. Investiční zlato (stejně jako investiční stříbro) se dá koupit ve formě zlatých slitků či zlatých mincí o různých hmotnostech.

Rozdělit lze i investory, kteří do zlata investují a skupují ho, či přeprodávají. Nejčastější jsou nákupci aktiv, či lidé, kteří schovávají bohatství. Mnoho investorů se také snaží ochránit majetek před inflací a rozmnožit ho a stabilizovat. Dalšími investory jsou centrální banky, spekulanti, finanční instituce, zlatí brouci*, liberálové a zajišťovatelé portfólií.

* Zlatý brouk/Gold Bug = termín pro člověka, nakupujícího z různých důvodů větší množství fyzického zlata do osobního vlastnictví


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInDigg thisShare on StumbleUponShare on RedditEmail this to someoneBuffer this page


Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 50 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInDigg thisShare on StumbleUponShare on RedditEmail this to someoneBuffer this page