Co všechno musí splňovat platná smlouva?

1)    Smlouvu může uzavřít jen osoba, která je způsobilá k právním úkonům, tedy jen osoba zletilá, tj. ta, která dosáhla věku 18ti let. U sňatků je to věk 16 let.
2)    Ve smlouvě musí být jasně uveden právní úkon. Tzn., že z ní musí jasně vyplývat, co vás čeká po jejím podepsání, co musíte splnit, co musí dodržet protistrana a další náležitosti.
3)    Podpis smlouvy a právní úkon musí být dobrovolný, nikdo vás k jejímu podpisu nesmí nutit.
4)    Neznalost zákona neomlouvá, a tak si smlouvu pozorně přečtěte, než ji podepíšete. Smlouva by měla být srozumitelná, ale pokud vám něco není jasné, nebojte se zeptat. Po podepsání smlouvy už je samozřejmě na otázky pozdě.
5)    Smlouva sice nesmí být učiněna v omylu, takže pokud ji náhodou tímto nedopatřením podepíšete, můžete se domáhat její neplatnosti. To, že jste se spletli se později ale velmi špatně prokazuje!
6)    Ve smlouvě by neměly být jasně nevýhodné podmínky ani pro jednu z podepisujících stran.
7)    Obsah smlouvy nesmí být v rozporu se zákonem, takže smlouvy např. o prodeji drog jsou samozřejmě neplatné.
8)    Obsah smlouvy také nesmí být v rozporu s dobrými mravy. Je tím myšlen etický a kulturní společenský kodex.

Co dělat, když smlouva nesplňuje tyto náležitosti?

1)    Logickým krokem je namítnutí nepravosti smlouvy. Ten můžete učinit tehdy, nesplňuje-li vaše smlouva všechny výše zmíněné náležitosti platné smlouvy.
2)    Je-li smlouva neplatná, máte právo od ní odstoupit.
3)    Svých práv se následně můžete domáhat u soudu.
4)    Pokud jste na základě neplatné smlouvy nabyli jakýchkoli statků, musíte je vrátit.
5)    Jestliže vám v důsledku podepsání neplatné smlouvy vznikly nějaké škody, musí je smluvní strana vrátit.

Pro podepisování všech smluv zásadně platí pravidlo o jejím důkladném pročtení. Jestliže čemukoli, co je ve smlouvě uvedeno, nerozumíte, zeptejte se raději před podepsáním smlouvy, než potom. Pak už samozřejmě může být pozdě. U smluv bývá zpravidla uvedeno, že jste si smlouvu pročetli, že ji rozumíte, a že se vším, co v ní je uvedeno, souhlasíte.


Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 65 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup
administratorCo všechno musí splňovat platná smlouva?1)    Smlouvu může uzavřít jen osoba, která je způsobilá k právním úkonům, tedy jen osoba zletilá, tj. ta, která dosáhla věku 18ti let. U sňatků je to věk 16 let.2)    Ve smlouvě musí být jasně uveden právní úkon. Tzn., že z ní musí jasně...| peníze s rozumem