Jednotný registrační formulář získáte na Centrálním registračním místě. To obvykle najdete na živnostenském úřadě, městském či obecním úřadě. Jednotný registrační formulář pro fyzické osoby se skládá pouze z jednoho listu a příloh.

Vyplnění Jednotného registračního formuláře

Jednotný registrační formulář není na vyplnění nijak složitý a není vůbec dlouhý. Pokud uděláte nějakou chybu, budete škrtat, nebo si nebudete s něčím vědět rady, nedělejte si s tím starosti, pracovnice na Centrálním registračním místě vám poradí a formulář, který vy vyplníte, přepíše do počítače a ten váš vám vrátí nebo jej skartuje.

Jednotný registrační formulář se skládá z osmi částí, označených A – H

ČÁST A – PODNIKATEL
Tato část je nejdelší, vyplníte v ní základní informace o sobě, jako jméno, titul, rodinný stav apod. Dále vyplníte bydliště a místo podnikání, pokud není shodné s bydlištěm, předmět podnikání, adresu provozovny, jméno a základní informace o odpovědném zástupci, máte-li nějakého.

ČÁST B – DAŇOVÁ REGISTRACE
Tyto informace budou pro finanční úřad. Musíte zde zaškrtnout, ke které dani se registrujete – k dani z příjmů FO, k DPH, k dani z nemovitostí, k dani silniční atd. Dále zde uvedete číslo účtu, na kterém budou soustředěny prostředky z vaší podnikatelské činnosti.

ČÁST C – OZNÁMENÍ SPRÁVĚ SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
V této části oznamujete správě sociálního zabezpečení, že se u nich registrujete od určitého data, že budete platit každý měsíc sociální pojištění a můžete se rovněž přihlásit k dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ.

ČÁST D – OZNÁMENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNĚ
V části D oznamujete svou registraci vaší zdravotní pojišťovně, musíte zde vyplnit název pojišťovny a opět číslo bankovní účtu, ze kterého budete své platby provádět.

ČÁST E – OZNÁMENÍ PRACOVNÍHO MÍSTA
Tuto část vyplníte pouze v případě, kdy zároveň se založením živnosti vytváříte i volné pracovního. V tom případě vyplníte položky jako místo výkonu práce, název profese, pracovní dobu, výši mzdy apod. Tato část slouží pro Pracovní úřad.

ČÁST F – VYBERTE PROVÁDĚNÉ ÚKONY V JEDNOTLIVÝCH ČÁSTECH
Tato část slouží k uvedení počtu příloh pro jednotlivé instituce.

ČÁST G – ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ
Nemusíte vyplňovat, pokud je shodná s bydlištěm.

ČÁST H – DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
Zde uvedete další kontakt na sebe jako např. telefon či e-mail a nakonec vyplníte aktuální datum a podepíšete se.

Příloha

Kromě formuláře musíte vyplnit minimálně jednu přílohu. Pokud se jedná o živnost volnou, vyplníte přílohu: „Seznam oborů činností náležejících do živnosti volné „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona„. Zde zaškrtnete ty činnosti, které hodláte vykonávat. Když na některý zapomenete, nevadí, tyto informace slouží spíše pro statistické účely.

Další instituce

Jednotné registrační místo však není jediné místo, které musíte při zakládání živnostenského listu navštívit, ačkoliv je to tak často prezentováno.

Navštivte i OSSZ, měli by vám tam sdělit číslo účtu kam budete provádět své platby a dále i variabilní symbol. Někdy vám může tyto informace OSSZ zaslat poštou, není to však pravidlem a zřejmě záleží na konkrétním úřadě.

Dále navštivte i svoji zdravotní pojišťovnu. Pokud jste registrovaní u Všeobecné zdravotní pojišťovny, zjistíte sice číslo účtu i variabilní symbol (vaše rodné číslo) na internetu, ale přesto musíte na pojišťovnu zajít a ohlásit jim zahájení podnikání. Pokud tak neučiníte, bude zdravotní pojišťovna sice přijímat vaše platby, ale nebude je mít správně zařazeny, pokud nebude vědět, že jste se stali živnostníkem.

Finanční úřad navštěvovat nemusíte, měli by vám sami, do několika dní po registraci, poslat poštou vaše DIČ a další informace.


Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 65 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup
administratorJednotný registrační formulář získáte na Centrálním registračním místě. To obvykle najdete na živnostenském úřadě, městském či obecním úřadě. Jednotný registrační formulář pro fyzické osoby se skládá pouze z jednoho listu a příloh.Vyplnění Jednotného registračního formulářeJednotný registrační formulář není na vyplnění nijak složitý a není vůbec dlouhý. Pokud uděláte nějakou...| peníze s rozumem