Ne zrovna vítaná návštěva zloděje, zničená střecha nebo
rozmáčené podlahy jsou jedny z mnoha nepříjemných situací, které mohou
postihnout opravdu každého, protože riziko hrozí i při běžném provozu vaší
domácnosti. Katastrofy a přírodní živly váš majetek sice neohrožují každý den,
ale zkušenost s nimi má snad každý a následky jsou někdy opravdu tragické.
Není proto úplně od věci zauvažovat nad pojištěním svého majetku i přesto, že
těmto situacím nezabrání, ovšem dokáže zmírnit vaše finanční ztráty.

 

Cílem
pojištění majetku je jeho ochrana proti následkům událostí, které nelze
předpovídat. Pojištění majetku má poskytovat finanční náhradu
v případě, že je váš majetek poškozen ať už v důsledku živelné
katastrofy či krádeže. Mohou si ho sjednat fyzické osoby, a to jak tuzemští,
tak i cizozemci.

 

Je nutné
odlišovat pojištění domácnosti a pojištění nemovitosti. Pojištění domácnosti
se vztahuje pouze na věci, které náleží k domácnosti, tj. elektronika,
nábytek, cennosti a další. Takovéto pojištění se zpravidla vztahuje na dvě
skupiny pojistných rizik, a sice na riziko krádeže věcí a riziko vzniklé
na základě vloupání. Za druhé je to riziko živelné zkázy, např.
v důsledku výbuchu plynu, požáru apod. 
Pojištění nemovitosti se naproti tomu vztahuje pouze na
nemovitost samotnou, tedy na stavbu a ne na věci, které se nacházejí uvnitř.
Toto pojištění se obvykle sjednává pro tři typy nemovitostí, a sice na rodinné
domy
, a to i stavby stojící v jejich blízkosti, jako kolny, garáže
apod., dále na byty a rekreační objekty, tedy chaty a chalupy.

 

Zvláštní kategorii tvoří

pojištění rekreačních staveb

. Vztahuje
se na všechny objekty, které nejsou celoročně využívány a slouží
k individuální rekreaci. Pokud se nachází na stejné parcele jako rekreační
stavba, vztahují se do takovéhoto pojištění i další objekty, jako oplocení
apod.


Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 65 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup
administratorNe zrovna vítaná návštěva zloděje, zničená střecha nebo rozmáčené podlahy jsou jedny z mnoha nepříjemných situací, které mohou postihnout opravdu každého, protože riziko hrozí i při běžném provozu vaší domácnosti. Katastrofy a přírodní živly váš majetek sice neohrožují každý den, ale zkušenost s nimi má snad každý a následky jsou někdy opravdu tragické. Není proto úplně...| peníze s rozumem