Během aukce jsou přijímány nabídky a následně je zboží či služba prodána tomu, kdo nabídl nejvíce. Podle ekonomické teorie by měla aukce splňovat alespoň jeden mechanismus výměny nebo sadu obchodních pravidel pro výměnu.
Existuje mnoho variací na základní formu aukce, které zahrnují různé časové limity, minimální nebo maximální limity nabídek, speciální pravidla upravující vítězné nabídky a prodejní ceny. Účastníci aukce by neměli znát identitu nebo akce dalších účastníků. Podle druhu aukce mohou být nabízející přímo na místě osobně a nebo se aukce mohou zúčastnit vzdáleně prostřednictvím mnoha prostředků, nejčastěji pomocí telefonu a internetu. Prodávající obvykle platí aukcionáři nebo aukční společnosti provizi, která je počítána jako určité procento z konečné prodejní ceny.
Slovo „aukce“ je odvozeno z latinského augere, což znamená zvýšit nebo zvětšit. Po většinu historie byly aukce relativně neobvyklým způsobem jak sjednat výměnu zboží a komodit. V praxi bylo výrazně častější smlouvání a prodej za stanovenou cenu. Do 17. století se konalo jen málo aukcí, aukce byly vnímány jako něco neobvyklého a jejich konání bylo velmi sporadické. Nicméně aukce mají dlouhou historii, která sahá až do roku 500 př. n. l. Podle Hérodota se v Babyloně každoročně pořádaly aukce žen za účelem jejich provdání. Aukce začaly se ženami, které aukcionář považoval za nejkrásnější, a pokračoval postupně k těm nejméně krásným. Za nelegální bylo v té době považováno povolit provdání dcery jinak než na základě aukce. Nejstarší aukční síní na světě je Stockholm Auction House  (Stockholms Auktionsverk). Byla založena ve Švédsku v roce 1674.
Dělení aukcí: Primární  
                    Sekundární

administratorBěhem aukce jsou přijímány nabídky a následně je zboží či služba prodána tomu, kdo nabídl nejvíce. Podle ekonomické teorie by měla aukce splňovat alespoň jeden mechanismus výměny nebo sadu obchodních pravidel pro výměnu.Existuje mnoho variací na základní formu aukce, které zahrnují různé časové limity, minimální nebo maximální limity nabídek,...| peníze s rozumem