Jednotlivé pojmy

RPSN = roční procentuální sazba
nákladů

Tento údaj vznikl hlavně kvůli
klientům, aby jim podal komplexní údaj v procentech o tom kolik
zaplatí navíc ročně při využívání úvěru. Zahrnuje veškeré
náklady a poplatky spojené s využíváním úvěru, tzn, poplatky
za zpracování, vedení atd. Včetně úrokové sazby.

Anuitní splátka

Toto je měsíční splátka, která se
skládá z jistiny a úroku. Hradíme ji po ukončení čerpání
úvěru. Po dobu splácení při fixaci úrokové sazby se tato
splátka nemění.

Bonita

Schopnost klienta plnit své závazky
vyplývající z uzavřené úvěrové smlouvy včas a v termínech
stanovených bankou.

p.a. = per annum

Zkratka vznikla z latinského per
annum, což znamená roční. Tuto zkratku nalezneme zejména v
souvislosti s úrokovou sazbou a značí délku období, za které je
daná sazba účtována.

Jistina

To je celková částka poskytnutá
bankou k čerpání, z této částky jsou počítány veškeré
úroky. Jistina se během splácení snižuje a tím pádem se
snižují i vypočítané úroky. Lze ji také považovat za částku,
která ještě zbývá doplatit bance, přičemž se do této částky
nezapočítávají žádné budoucí úroky nebo poplatky.

Celková částka splatná klientem

To je částka, kterou klient zaplatí
za celou dobu splácení včetně úroků, poplatků a dalších
nákladů účtovaných bankou. Velmi důležitý údaj! Vždy si ho
vyžádejte.

Úrok z prodlení

Úroková sazba uplatněná při
nesplnění podmínek stanovených bankou. Například v případě
nezaplacení splátky řádně v termínu je po datumu splatnosti
dlužná částka úročena ještě touto sazbou.

VOP = všeobecné obchodní podmínky


Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 65 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup
administratorJednotlivé pojmyRPSN = roční procentuální sazba nákladůTento údaj vznikl hlavně kvůli klientům, aby jim podal komplexní údaj v procentech o tom kolik zaplatí navíc ročně při využívání úvěru. Zahrnuje veškeré náklady a poplatky spojené s využíváním úvěru, tzn, poplatky za zpracování, vedení atd. Včetně úrokové sazby.Anuitní splátka Toto je měsíční splátka, která se skládá z...| peníze s rozumem