Výše zmíněné povinnosti má zaměstnavatel vůči zaměstnanci splnit nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy pracovní smlouva vznikla. Neopomeňte především tyto informace:

1.    Jméno a sídlo zaměstnavatele
2.    Podrobnější označení druhu práce a místa jejího výkonu
3.    Nárok na délku dovolené
4.    Údaje o mzdě či odměnách, dále splatnosti mzdy, termínu pro vyplácení mzdy apod.
5.    Rozvržení pracovní doby

Doba trvání pracovního poměru

České pracovní právo uvádí dvě možnosti pracovního poměru: na dobu určitou a neurčitou. Existují zde ale různé výjimky…Pracovní poměr na dobu určitou nemůže být uzavřen s absolventy VŠ, SŠ, odborných učilišť, kteří vstupují do pracovního poměru, který odpovídá jejich kvalifikaci. Dále tak nelze učinit s mladistvými a se zaměstnanci, o nichž takto stanovuje kolektivní smlouva.

Zkušební doba

Zkušební doba je obdobím, během kterého se mohou zaměstnavatel a zaměstnanec navzájem poznávat a ověřit si, zda jim tento pracovní poměr bude vyhovovat. Podle českého práva tato délka zkušební doby může trvat max. 3 měsíce. Vše musí být stanoveno písemně. Během zkušební doby může pracovní smlouvu vypovědět kterákoli strana, a to i bez udání důvodu.

Pracovní cesta

Zaměstnavatel má právo vyslat zaměstnance na jednu či více služebních cest, ovšem pouze v případě, že je o tomto úkonu zmínka v pracovní smlouvě. Výjimkou jsou těhotné ženy a ženy pečující o dítě mladší osmi let- ty musejí s pracovní cestou souhlasit.

Odchodné

Odchodné se vyplácí tehdy, jestliže byl pracovní poměr vedoucího zaměstnance založen jmenováním (či volbou). Odchodné bude zaměstnanci vyplaceno tehdy, je—li odvolán ze své pozice (funkce) ještě před skončením funkčního období. Odchodné si ale můžete sjednat pouze tehdy, dojednali-li jste si smluvně konkurenční doložku.


Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 65 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup
administratorVýše zmíněné povinnosti má zaměstnavatel vůči zaměstnanci splnit nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy pracovní smlouva vznikla. Neopomeňte především tyto informace:1.    Jméno a sídlo zaměstnavatele2.    Podrobnější označení druhu práce a místa jejího výkonu3.    Nárok na délku dovolené4.    Údaje o mzdě či odměnách, dále splatnosti mzdy, termínu pro vyplácení...| peníze s rozumem