Účetnictví

Účetnictví je nástrojem pro sledování a zobrazení toků, stavů a výsledků podnikání, resp. podnikatelské činnosti, a sice v peněžních jednotkách. Předmětem účetnictví je tedy účtování o pohybu a stavu majetku či…
Přečíst celý text