Na začátku stojí hrubá mzda, coby odměna za práci. Ta se
spočítá různě, např. u většiny dělnických profesí se počítá ze mzdy hodinové
(dejme tomu, že dělník má 90 Kč na hodinu. Za den (8 pracovních
hodin), si tedy vydělá 720 Kč. A měsíc má zpravidla 21 pracovních dní. Za
měsíc si tedy vydělá 15 120 Kč. Dále se k tomu mohou připočítat různé
příplatky, jako práce přesčas atd. Když se tohle všechno sečte, tak nám tedy
vyjde HRUBÁ MZDA.

 

V našem příkladě budeme
počítat s tím, že tento dělník neměl žádné přesčasy atd., a jeho HRUBÁ
MZDA (HM)
je oněch 15 120 Kč.

HM                 15 120

Každý zaměstnanec musí povinně platit státu zdravotní a
sociální pojištění. Takže v tomto kroku se toto od hrubé mzdy musí
odečíst. Zdravotní a sociální pojištění je stanoveno v procentech.

Pro rok 2010 platí tyto sazby:

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ (SP):                6,5 %

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ (ZP):                4,5 %

V tomto kroku tedy musíme vypočítat 6,5 % z částky
15 120 a následně 4,5 % z té samé částky.

To by mělo být jednoduché, ale pro
ty co mají potíže s procenty:

SP       15
120  * 0,065 = 982,8 (zaokrouhlujeme na
celé koruny nahoru!!), tedy 983 Kč

ZP       15
120  * 0,045 = 680,4 (opět zaokrouhlíme
nahoru), tedy 481 Kč           

 

Toto jsou tedy částky, které musíme odečíst od hrubé mzdy.
Výpočet bude tady následující:

HM                  15 120

SP                   –   
983

ZP                   –    481

                        13 656

Po odečtení sociálního a
zdravotního pojištění z hrubé mzdy jsme dostali částku 13 656. Říkejme
této částce třeba HRUBÁ MZDA PO ODEČTENÍ ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ
(HMO).

HMO              13
656

Nyní můžeme přistoupit k výpočtu SUPERHRUBÉ MZDY. Tu
získáme sečtením mzdy hrubé a částkami, které za ním odvádí zaměstnavatel
zdravotní a sociální pojišťovně.

pozn.: ano, zdravotní a
sociální pojištění platíme částečně sami, a částečně to za nás platí i
zaměstnavatel – on, to však neplatí z naší mzdy, ale ze svých zdrojů

pozn. 2.: připadá-li vám
nesmyslné, k hrubé mzdě ještě něco přičítat, tak máte v podstatě
pravdu. Ale ona superhrubá mzda je jen takový mezivýpočet a netřeba nad tím
příliš přemýšlet.

Zaměstnavatel vypočte částky, které má za svého zaměstnance
odvádět na zdravotní a sociální pojištění opět procentem. Tentokrát jsou sazby
následující:

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ (SP):                25 %

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ (ZP):                 9 %

Opět tu máme jednoduchý výpočet
procent:

SP       15
120  * 0,25 = 3 780

ZP       15
120  * 0,09 = 1 360 (opět zaokrouhlíme
nahoru), tedy 1 361 Kč           

Tyto částky tedy musím přičíst k hrubé mzdě.

HM                  15 120

SP                     3 780

ZP                     1 361

                        20 261

Částka 20 261 je tedy SUPERHRUBÁ MDZA (SHM).

SHM               20
261

Nyní od superhrubé mzdy odečteme daň z příjmu, která je
rovněž určená procentem.

DAŇ Z PŘÍJMU (DZP)  15 %

Pozn. 3: V současné době
je u nás daň z příjmů ve výši 15 %. V minulosti nebylo zdanění
jednotné, osoby z vyššími příjmy měli procento vyšší než ty
s nižšími. Teď je daň jednotná– výpočet je jednodušší.

A máme tady zase obyčejný procentní
výpočet:

DZP     20
261 * 0,15 = 3 039,6 …. 3 040

Toto je tedy ona daň. Ale dále
existují způsoby, jak tuto daň snížit, to se dělá tzv. odpočty

(každý člověk si může odečíst částku 2 070, což se nazývá
odpočet na poplatníka. Dále jsou stanoveny částky, které se mohou odečíst když
má člověk dítě, když vyživuje manželku atd.). My odečteme pouze základní
odpočet.

DZP                  3 040

ODPOČET            – 2 070

                             970

Tato částka je tedy DAŇ SNÍŽENÁ O ODPOČTY (DSO).

DSO                970

A přichází poslední krok. Vezmeme (již na začátku
vypočítanou) Hrubou mzdu sníženou a zdravotní a sociální pojištění (HMO) a
odečteme od ní onu daň.

HMO               13 656

DSO                   – 970

                        12 686

Tato částka je tedy ČISTÁ MZDA (ČM).

ČM                 12 686


Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 65 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup
administratorNa začátku stojí hrubá mzda, coby odměna za práci. Ta se spočítá různě, např. u většiny dělnických profesí se počítá ze mzdy hodinové (dejme tomu, že dělník má 90 Kč na hodinu. Za den (8 pracovních hodin), si tedy vydělá 720 Kč. A měsíc má zpravidla 21 pracovních dní. Za měsíc si tedy...| peníze s rozumem