Výpočet čisté mzdy není zase tak složitý, jak se může zdát, proto si ji dokáže spočítat v podstatě každý. Ke správnému výpočtu je třeba znát jen několik důležitých informací. K tomu, abychom si čistou mzdu vypočítali potřebujeme samozřejmě znát hrubou mzdu a způsob jakým je vypočítávána. Ve většině případů je mzda placena hodinově, může se však jednat i o tarifní plat apod.

Základní slovníček pojmů a zkratek

 • hrubá mzda (HM) – násobek odpracovaných hodin a hodinové mzdy
 • superhrubá mzda (SHM) – součet hrubé mzdy a pojistného odvedeného zaměstnavatelem
 • čistá mzda (ČM) – hrubá mzda ponížená o pojistné placené zaměstnance a zálohu na dani z příjmů
 • sociální pojištění (SP) – povinně odváděné pojištění zaměstnancem i zaměstnavatelem
  • zaměstnanec odvádí 6,5 %
  • zaměstnavatel 25 %
 • zdravotní pojištění (ZP) – povinně odváděné pojištění zaměstnancem i zaměstnavatelem
  • zaměstnanec odvádí 4,5 %
  • zaměstnavatel odvádí 9 %
 • daň z příjmů fyzických osob (DZP) – povinně odváděná daň zaměstnancem, a to ve výši 15 % ze superhrubé mzdy

Modelový příklad pro výpočet mzdy

Abychom si ukázali, jak se čistá mzda vypočítá, vytvoříme si modelový příklad:

 • zaměstnanec s hodinovou hrubou mzdou 90 Kč (bez příplatků a prémií)
 • pracovní doba 8 hodin denně (bez započítané povinné pauzy)
 • odpracováno 21 dní v měsíci
 • bezdětný
 • podepsané prohlášení poplatníka daně (růžovka)

Výpočet hrubé mzdy

Pokud vezmeme v úvahu, že zaměstnanec odpracoval 21 dní a každý den pracoval 8 hodin, vyjde nám, že za kalendářní měsíc odpracoval 168 hodin. Hrubou mzdu v tomto případě vypočítáme tak, že vynásobíme počet odpracovaných hodin částkou, která mu náleží za každou takovouto hodinu. Výsledná částka tedy činí 15 120 Kč.

počet odpracovaných hodin x hrubá mzda za hodinu = měsíční hrubá mzda zaměstnance

168 x 90 = 15 120 Kč.

Pozn.: V případě, kdy by zaměstnanci náležel jakýkoliv příspěvek, příplatek či jiný bonus, tak se tento přičítá.

Zdravotní a sociální pojištění odváděné zaměstnancem

Každý zaměstnanec má, stejně jako zaměstnavatel, povinnost odvádět část mzdy na zdravotní a sociální pojištění. Zaměstnanci je samozřejmě srážena nižší částka než zaměstnavateli.


Sociální pojištění

Zaměstnanci se z hrubé mzdy vypočítá sociální pojištění ve výši 6,5 %. V našem konkrétním případě tak výsledná částka bude činit 982,8 Kč – částky se vždy zaokrouhlují na celé koruny směrem nahoru, takže na 983 Kč.

(Hrubá mzda : 100) x 6,5 = výše sociálního pojištění
(15 120 Kč : 100) x 6,5 = 151,2 x 6,5 = 982,8 (983 Kč po zaokrouhlení)

nebo

hrubá mzda x 0,065 = výše sociálního pojištění
15 120 Kč x 0,065 = 982, 8 (983 Kč po zaokrouhlení)

Zdravotní pojištění

Na zdravotním pojištění bude zaměstnanci strženo 4,5 % z hrubé mzdy, tedy 680,4 Kč, respektive 681 Kč (opět zaokrouhlujeme).

(hrubá mzda : 100) x 4,5 = výše zdravotního pojištění
(15 120 Kč : 100) x 6,5 = 151,2 x 6,5 = 680,4 Kč (681 Kč po zaokrouhlení)

nebo

hrubá mzda x 0,045 = výše zdravotního pojištění
15120 Kč x 0,045 = 680,4 Kč (681 Kč po zaokrouhlení)

Zdravotní a sociální pojištění odváděné zaměstnavatelem

Zaměstnavatel má, stejně jako zaměstnanec, povinnost odvádět pojistné na zdravotní a sociální pojištění. Výše pojištění odvedeného zaměstnavatelem tvoří s hrubou mzdou částku, která se nazývá superhrubá mzda.

Sociální pojištění

Zaměstnavatel odvádí na sociální pojištění 25 % z hrubé mzdy zaměstnance, v našem případě to bude částka 3 780 Kč.

(hrubá mzda : 100) x 25 = výše sociálního pojištění odvedeného zaměstnavatelem


(15 120 : 100) x 25 = 151,2 x 25 = 3 780 Kč

nebo

Hrubá mzda x 0,25 = výše sociálního pojištění odvedeného zaměstnavatelem
15 120 x 0,25 = 3 780 Kč

Zdravotní pojištění

Na zdravotní pojištění odvádí zaměstnavatel 9 % z hrubé mzdy zaměstnance, tedy částku 1 360,8 Kč,
resp. 1 361 Kč (zaokrouhlujeme na celé koruny směrem nahoru).

(hrubá mzda : 100) x 9 = výše zdravotního pojištění odvedeného zaměstnavatelem
(15 120 : 100) x 9 = 151,2 x 9 = 1 360,8 Kč ( 1 361 Kč po zaokrouhlení)

nebo

hrubá mzda x 0,09 = výše zdravotního pojištění odvedeného zaměstnavatelem
15 120 x 0,09 = 1 360, 8 Kč (1 361 Kč po zaokrouhlení)

Pokračovat >>>Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 65 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup
http://investicechytre.cz/wp-content/uploads/2018/09/343112.jpghttp://investicechytre.cz/wp-content/uploads/2018/09/343112-150x150.jpgMarkéta KyseláOsobní financedaně,mzdy,osobní finance,zaměstnanecVýpočet čisté mzdy není zase tak složitý, jak se může zdát, proto si ji dokáže spočítat v podstatě každý. Ke správnému výpočtu je třeba znát jen několik důležitých informací. K tomu, abychom si čistou mzdu vypočítali potřebujeme samozřejmě znát hrubou mzdu a způsob jakým je vypočítávána. Ve většině případů...| peníze s rozumem