V poslední
době tvoří pojištění podnikatelů a průmyslových rizik v nákladech
podnikatelů stále častěji běžnou položku, protože se zkrátka pro ně stává stále
větší nutností. Mimo pojištění osob existuje i pojištění firem.

 

Rozdělení do
jakýchkoli kategorií tohoto druhu pojištění je velice těžké především proto, že
každá pojišťovna nabízí jiné služby a odlišné druhy pojištění, přičemž každá
z nich se snaží co nejvíce přizpůsobit potřebám podnikatelů. Jakýmsi
univerzálním pojištěním je komplexní pojištění či komplexní pojistná
ochrana, která se vztahuje na jakékoli podnikatelské aktivity, a to jak pro
drobné živnostníky, tak i pro velké firmy.

 

Mezi kategorie
pojištění podnikatelů a průmyslových rizik můžeme zahrnout:

–        
pojištění majetku– jeho předmětem jsou jednak věci
movité, technické, obchodní, nemovitosti, ale také cenné papíry, listiny,
peníze až po věci zaměstnanců

–        
pojištění odpovědnosti za škodu

–        
pojištění právní ochrany– je určeno na krytí finančních
nákladů, které jsou spojeny se soudními spory, nebo související s právními
zájmy pojištěného a jejich prosazováním

–        
pojištění pohledávek– toto pojištění se vztahuje na
ztráty, které vznikly nezaplacením za odebrané zboží

–        
pojištění finančních ztrát– tento druh pojištění je
sjednáván pro případ majetkové újmy pojišťovaného, ke které mělo dojít
v důsledku negativního působení podnikatelských rizik


Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 65 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup
administratorV poslední době tvoří pojištění podnikatelů a průmyslových rizik v nákladech podnikatelů stále častěji běžnou položku, protože se zkrátka pro ně stává stále větší nutností. Mimo pojištění osob existuje i pojištění firem. Rozdělení do jakýchkoli kategorií tohoto druhu pojištění je velice těžké především proto, že každá pojišťovna nabízí jiné služby a odlišné druhy pojištění, přičemž každá z nich se...| peníze s rozumem