Situace na trhu s povinným ručením
je nepřehledná.

Ano je to tak situace na trhu s
povinným ručením již došla do takové fáze, kdy se může pro
některé klienty jevit jako nepřehledná. Toto uvedla před
nedávnem Česká kancelář pojistitelů, která začala určovat
pravidla pro používání jednotlivé terminologie v oblasti bonusů.
V rámci zkvalitňování a zpřehlednění služeb a hlavně za
účelem jejich lepšího porovnání v rámci konkurence, upravuje
ČKP terminologii bonus-malus za pojistný škodný/bezeškodný
průběh pojištění POV. Úprava se ale také týká dalších
obchodních a akčních slev, které v rámci konkurenčního boje
pojišťovny používají. V materiálech které poskytla ČKP
novinovému deníku Právo se uvádí, že by pojišťovny měly
používat slova jako bonus a malus nebo bonus-malus a jejich další
mutace výhradně v souvislosti s povinným ručením.

Jeden příklad za všechny ,,rodinný
bonus“

Jedním z příkladů, kdy dochází k
matení klienta a zneužívání slova bonus je tzv.rodinný bonus.
Zde se jedná o obsahově odlišný typ výhody či benefitu, který
by neměl být označován jako bonus ale jako sleva. Přesně toto
navrhuje ČKP. Zda-li se v těchto případech použijí i další
varianty jako jsou obchodní sleva či sleva za (jiný důvod) už je
jedno. Nutno podotknout, že některé pojišťovny se tomuto
nařízení nebrání, protože takovéto slovíčkaření
nepoužívaly. U jiných je to právě naopak, zde proti tomuto
nařízení tvrdě interně protestují. Slovo bonus je zneužíváno
hlavně při reklamních akcích, kdy například již velmi dlouho
jedna z pojišťoven láká své klienty na tzv. rodinný bonus kdy
pokud někdo z rodiny (děda, strýc, otec) má 50 % bonus tak vy jej
v rámci tohoto bonusu můžete dostat také, ikdyž jezdíte jako
pirát silnic.


Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 65 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup
administratorSituace na trhu s povinným ručením je nepřehledná.Ano je to tak situace na trhu s povinným ručením již došla do takové fáze, kdy se může pro některé klienty jevit jako nepřehledná. Toto uvedla před nedávnem Česká kancelář pojistitelů, která začala určovat pravidla pro používání jednotlivé terminologie v oblasti bonusů. V rámci zkvalitňování a zpřehlednění služeb...| peníze s rozumem