Srbové patří k velmi početným menšinám, které do ČR přicházejí v nastalé personální krizi za prací. V jakých oborech nacházejí nejčastěji uplatnění a jaké zkušenosti s nimi mají tuzemské firmy?

Kde se Srbové uplatňují

Volná pracovní místa v hojném počtu zaplňují vedle Ukrajinců také pracovníci srbští. Silnou skupinu na tuzemském pracovním trhu tvoří ještě společně se Slováky.

V České republice pracují například na pozicích řidičů, zájem o ně mají taktéž v zemědělství. Srbové se velmi dobře uplatňují taktéž na pozicích svářečů či skladníků a poptávka vládne dokonce i po švadlenách.

Personální situace je velmi špatná také v sociální sféře, v současnosti v tuzemsku chybí i zaměstnanci, kteří by měli kvalifikaci na péči o handicapované osoby či o seniory. To by mohlo vyústit až v omezení poskytovaného rozsahu těchto služeb.

V Srbsku byl navíc ještě v době nedávné na velmi dobré úrovni automobilový průmysl, proto také tato země vychovala i kvalifikované odborníky, kterých je odhadem cca 30 000.

Zároveň v zemi ale vládne vysoká nezaměstnanost, podobně jako v dalších jihoevropských státech. Uplatnění srbských zaměstnanců s jejich znalostmi u nás představuje výhodný postup pro obě strany.

Co je Režim Srbsko

Ke zjednodušení zaměstnávání těchto pracovníků jednoznačně napomohl i vládní program Režim Srbsko, který byl spuštěn v září 2018.

Ihned po svém odstartování se setkal s výrazným úspěchem a neutuchající poptávka po zaměstnancích ze Srbska současně vedla i k navýšení kvót na žádosti. Za rok jich tak český zastupitelský úřad v Bělehradě může zpracovat až 3000.

Tento projekt slouží pro přímé zaměstnávání a navázal na další úspěšné programy usnadňující získání modré či zaměstnanecké karty, a tedy nábor zaměstnanců v cizině.

Hospodářská komora projekt orientovaný právě na Srbsko jednoznačně vítá a podporuje, protože se tak nezabrzdí hospodářský růst republiky. Na českém trhu chybí obsadit více než 284 000 volných pracovních míst. Přibližně 194 000 z nich jsou přitom vhodné právě pro cizince.

Faktem zůstává, že se určitě nejedná o trvalé řešení krize. Firmám také zaměstnáváním zahraničních pracovníků přirozeně vznikají dodatečné náklady. Zaměstnance je nutné dopravit, ubytovat a zaškolit.

Komplikovanější je situace také kvůli tomu, že Srbsko nepatří ke členským zemím EU. Z tuzemských uchazečů však není možné v této chvíli čerpat, protože na danou pozici nestačí jejich kvalifikace, případně vlastně ani o volné místo nestojí. Nenaplněná poptávka po zaměstnancích už výrazně ohrožuje českou ekonomiku.

Zkušenosti se srbskými pracovníky

Dovoz zahraničních pracovních sil tak stále zůstává jediným aktuálním řešením vzniklé situace. Není přitom ani zapotřebí se obávat celospolečenského dopadu dovozu pracovních sil ze zahraničí. Srbsko není zemí, kterou by oproti ČR charakterizovaly výrazné kulturní odlišnosti, těžit mohou Srbové i z jazykové příbuznosti.

Ostatně první vlnu srbské migrace zažila Česká republika již v 60. letech. Tehdy se srbské firmy účastnily výstavby průmyslových podniků v ČR. Což s sebou neslo i příliv pracovníků. Srbští dělníci a technici se pak již často do vlasti nevrátili a na území ČR žijí dodnes, někteří zde založili rodiny.

Srbská menšina se tak, jak vyplývá z dosavadních dat, dokázala na území ČR bez potíží integrovat a vzájemné vztahy jsou na velmi dobré úrovni. A to i díky tomu, že Srbové platí obecně za národ, který je bezproblémový, otevřený a přátelský.

Pozitivní zkušenosti českých podnikatelů se srbskými zaměstnanci dokládá také to, že většina z nich by uvítala právě to, aby se Srbsko stalo součástí Evropské unie.

Autor: IRS Czech – pracovní agentura

Obsah tohoto článku je sponzorovaný.
Web investicechytre.cz za tento obsah neodpovídá ani nenese zodpovědnost za propagované produkty. Čtenáři by měli podniknout vlastní zvážení, než podniknou jakékoliv kroky týkající se předmětných společností či produktů.

Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 65 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup
http://investicechytre.cz/wp-content/uploads/2019/06/nedostatek-lidi.jpghttp://investicechytre.cz/wp-content/uploads/2019/06/nedostatek-lidi-150x150.jpgStanislav KolaříkPodnikáníSponzorovánokomerční článek,podnikání,sponzorováno,Srbsko,zaměstnanecSrbové patří k velmi početným menšinám, které do ČR přicházejí v nastalé personální krizi za prací. V jakých oborech nacházejí nejčastěji uplatnění a jaké zkušenosti s nimi mají tuzemské firmy? Kde se Srbové uplatňují Volná pracovní místa v hojném počtu zaplňují vedle Ukrajinců také pracovníci srbští. Silnou skupinu na tuzemském pracovním...| peníze s rozumem