Spory rozhoduje soud v prvoinstančním
řízení

Spory vzniklé při nezaplacení malých
částek jako jsou pokuty za jízdy bez platného dokladu v MHD nebo
nezaplacení faktury za mobilní telefon a další nepřevyšující
částku 10 000 Kč rozhoduje soud v prvoinstančním řízení.
Taková rozhodnutí soudu jsou konečná a nelze se proti nim odvolat
a při rozhodnutí platit opravdu nezbývá nic jiného než
zaplatit. V případě odporu proti rozhodnutí soudu sice soud
takový platební příkaz pozastaví ale vzápětí nařídí
jednání ve kterém musí dlužník jednoznačně doložit a
dokázat, že po něm věřitel požaduje zaplatit pohledávku
bezdůvodně, a to bývá kolikrát velmi těžké. Nestačí vám k
tomu svědectví osoby, že s vámi byla v ten čas někde úplně
jinde. V případě černé jízdy MHD musíte doložit, že jste
byl/a v inkriminovaný čas kupříkladu na dovolené nebo pobýval
mimo ČR a to doklady o zaplacení pobytu nebo stvrzenky od letenky.
Ostatní možnosti dokazování jsou velmi individuální ale vždy
se musí jednat prokazatelně o nějaký doklad, na kterém je vaše
jméno a datum společně s časem.

O těchto případech nerozhodují
soudci, nýbrž soudní úředníci

Právě u takto vymezených bagatelních
věcí rozhodují o tom, jestli jste povinen zaplatit či nikoli,
pouze soudní úředníci nikoli soudci, protože takovýchto případů
jsou desetitisíce a není možné aby se jimi zabývali soudci.

Pohledávku na vás může i někdo
ušít

Množí se i případy, kdy na vás
může pohledávku i někdo ušít, stalo se to již několikrát v
případě jízdy na černo v MHD, kdy revizor dodatečně vystavil
protokol o přestupku, kdy tento protokol obsahoval sice údaje o
cestujícím, nicméně tyto údaje nebyly stvrzeny jeho podpisem.
Takto vzniklou pohledávku dopravní podnik prodal inkasní agentuře
a ta ji zase přeprodala dále a nakonec se vše dostalo k soudu, kde
dotyčného okamžitě odsoudili, ačkoliv protokol nebyl jednoznačně
způsobilý prokázat vinu.


Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 65 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup
administratorSpory rozhoduje soud v prvoinstančním řízeníSpory vzniklé při nezaplacení malých částek jako jsou pokuty za jízdy bez platného dokladu v MHD nebo nezaplacení faktury za mobilní telefon a další nepřevyšující částku 10 000 Kč rozhoduje soud v prvoinstančním řízení. Taková rozhodnutí soudu jsou konečná a nelze se proti nim odvolat a při rozhodnutí platit opravdu...| peníze s rozumem