Forfaitingem se rozumí odkup bezpečně zajištěných střednědobých nebo dlouhodobých exportních pohledávek splatných v budoucnosti bankou nebo specializovanou finanční institucí (forfaiterem) bez postihu na původního věřitele (vývozce). Na rozdíl od factoringu je vedle doby splatnosti a…
Přečíst celý článek...