Je to například dobrá pověst podniku, bonita zákazníků, kvalita personálu, výhoda polohy nebo odbytové sítě či úroveň organizace. Je to vlastně částka, která je rozdílem mezi účetním oceněním podniku a…
Přečíst celý text