Postavili jste garáž nebo nové
patro?

Pokud jste kupříkladu postavili novou
garáž pro svůj milovaný rodinný vůz, aby venku netrpěl mrazem,
rozšiřovali jste dům či zahradu, přikupovali pozemek nebo
přistavovali další podlaží, tak v tom případě se vás týká
povinnost podat do konce ledna doplňující neboli dílčí daňové
přiznání.
Pokud by však nastala situace, kdy ke změně došlo v
důsledku nařízení obce či státu dle platných nově vydaných
vyhlášek tato povinnost se vás netýká. Obce mají totiž
pravomoc měnit různé kvóty a koeficienty, stát zase může měnit
sazby. Přiznání se nepodává ani tehdy, když dojde k zániku
osvobození od daně z důvodu uplynutí doby stanovené zákonem.

Novinka týkající se podnikatelů

Letos vznikl ještě třetí důvod pro
podání dílčího daňového přiznání. Týká se především
podnikatelů využívající k podnikání zpevněných ploch pozemků
uvedených jako druhy ,,ostatní plocha“ nebo ,,zastavěná plocha
a nádvoří“ Může se jednat téměř o cokoli co je neveřejné.
To v praxi znamenají neveřejné komunikace, neveřejné parkoviště,
zastavěné plochy a také manipulační plochy potřebné k
manipulaci a uskladnění zboží kupříkladu. Když bychom shrnuli
celkově se jedná pozemky se zpevněným povrchem dle zvláštních
předpisů. Na takovéto plochy mohla být uskutečňována buď daň
ze staveb
anebo daň z pozemků a tím pádem vznikaly nesrovnalosti
a zbytečné zmatky. Nyní je jasně dáno zákonem, že musí být
zdaněny daní z pozemků. Taková sazba se pohybuje od 1 až do 5 Kč
za metr čtvereční.


Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 65 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup
administratorPostavili jste garáž nebo nové patro?Pokud jste kupříkladu postavili novou garáž pro svůj milovaný rodinný vůz, aby venku netrpěl mrazem, rozšiřovali jste dům či zahradu, přikupovali pozemek nebo přistavovali další podlaží, tak v tom případě se vás týká povinnost podat do konce ledna doplňující neboli dílčí daňové přiznání. Pokud by však nastala situace, kdy ke...| peníze s rozumem