Společnost s ručením omezeným, nebo jinak také s.r.o. či spol. s r.o., je kapitálová společnost, která navenek vystupuje jako samostatná právnická osoba. Založením s.r.o. můžete celkem snadno rozjet své podnikání a využívat tak všechny výhody, které vám vlastní firma může poskytnout.

Jak na to? Na co pamatovat? A jaký je vlastně průběh vzniku s.r.o.?

Výhody s.r.o.

Pokud se rozhodujete, zda založit či nezaložit vlastní s.r.o., je dobré znát klady i zápory vzniku takovéhoto subjektu. Mezi klady rozhodně patří zmíněná samostatnost, a to že společnost vystupuje pod svým jménem, nikoli pod jménem fyzické osoby, což dohromady zvyšuje důvěryhodnost a zaručuje jistou profesionalitu

Důležitá je ovšem také výše ručení za případné škody vzniklé při podnikání. Toto ručení je ohraničeno sumou základního kapitálu. Společníci tak ručí do výše nesplacených vkladů (oproti tomu živnostníci ručí celým svým majetkem).

Co znamená založení společnosti s ručením omezeným?

Zjednodušeně se jedná o chvíli, kdy je uzavřená společenská smlouva. Tento dokument je nutným a základním stavebním kamenem s.r.o. Zákon ukládá určité náležitosti, které musí smlouva splňovat. Jsou jimi:

  • název firmy
  • sídlo
  • určení společníků
  • označení předmětu podnikání
  • výše základního kapitálu a vkladu každého společníka (i způsob a lhůta splácení vkladu)
  • označení jednatelů a způsobu, jakým budou za společnost jednat

S.r.o. může založit fyzická osoba nebo i jiná právnická osoba. V případě, že společníkem (majitelem společnosti) je pouze jediná osoba, sepisuje se místo společenské smlouvy zakladatelská listina. Ta má stejné náležitosti jako společenská smlouva.

Jak založit s.r.o.

Na první valné hromadě společníci sepíší společenskou smlouvu a ověří ji u notáře. U notáře je vhodné pořídit i podpisové vzory budoucích jednatelů. Následuje založení účtu v bance na složení základního kapitálu.

Svou živnost, ve které chcete podnikat, ohlásíte na živnostenském úřadě.

Co potřebujete k založení s.r.o.

Mezi podmínky založení s.r.o. patří povinnost složit v bance na podnikatelský účet základní kapitál. Minimální výše je od roku 2014 stanovena na 1 Kč. Obvykle je ale vhodnější zvolit vyšší částku, ideálně dobře dělitelnou, která pak usnadňuje převody a případné změny podílů.

I název musí splňovat určité podmínky, a to především takové, aby byl nezaměnitelný a nevzbuzoval klamavý dojem. Součástí názvu je pak dovětek s.r.o. (píše se buď s čárkou nebo bez čárky za názvem), spol. s r.o. nebo společnost s ručením omezeným. Nezaměnitelnost názvu společnosti můžete snadno otestovat na portále justice.cz.

Sídlo společnosti

Pokud umisťujete firmu na cizí nemovitost, budete potřebovat úředně ověřený souhlas jejího majitele (popřípadě všech spoluvlastníků). V současné době se do obliby dostává také tzv. virtuální sídlo, tedy místo, kde firma fakticky nesídlí. Zákon definuje sídlo firmy jako adresu zapsanou ve veřejném rejstříku.

Virtuální sídlo je pak v návaznosti na toto ustanovení používáno jako určitá služba, při které za obvykle měsíční či roční poplatek pronajímá její poskytovatel právnické osobě adresu, za účelem jejího zápisu do obchodního rejstříku.

Zápis u rejstříkového soudu

Návrh na zápis do obchodního rejstříku se musí podat do devadesáti dnů od založení společnosti. Firmu také musíte registrovat na příslušném finančním úřadě. S výpisem z obchodního rejstříku pak můžete navštívit banku, která uvolní dosud blokovaný vklad, se kterým můžete začít volně nakládat.

Jde to i snadněji

Všechny tyto úkony jsou především časově velmi náročné. Zdlouhavé papírování a obíhání po úřadech patří mezi negativa založení s.r.o. Je proto dobré uvažovat i o jiné alternativě, jako je koupě již založené s.r.o.

Specializované odborné firmy jako je např. Parkehill.cz z Prahy předzakládají čisté společnosti /tzv. ready-made společnosti/, které pak prodávají za účelem usnadnění přístupu k rychlému podnikání.

Výhodou je tedy velká časová úspora, odbourání veškeré administrativní zátěže, záruka bezdlužnosti a nulová historie firmy. Taková s.r.o. na klíč patří mezi nejpraktičtější způsoby rozjezdu byznysu.

Obsah tohoto článku je sponzorovaný.
Web investicechytre.cz za tento obsah neodpovídá ani nenese zodpovědnost za propagované produkty. Čtenáři by měli podniknout vlastní zvážení, než podniknout jakékoliv kroky týkající se předmětných společností či produktů.

Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 65 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup
http://investicechytre.cz/wp-content/uploads/2019/06/entrepreneur-593378_1280-1024x682.jpghttp://investicechytre.cz/wp-content/uploads/2019/06/entrepreneur-593378_1280-150x150.jpgFrantišek RákocziPodnikáníSponzorovánokomerční článek,podnikání,právo,sponzorovánoSpolečnost s ručením omezeným, nebo jinak také s.r.o. či spol. s r.o., je kapitálová společnost, která navenek vystupuje jako samostatná právnická osoba. Založením s.r.o. můžete celkem snadno rozjet své podnikání a využívat tak všechny výhody, které vám vlastní firma může poskytnout. Jak na to? Na co pamatovat? A jaký je vlastně...| peníze s rozumem